001

Bilinçli Seçmen projesinden sonra, bu sefer de seçimlerde görev alacak müşahitlere yönelik bir farkındalık projesi hazırladık. Twitter üzerinden bana ulaşan bir grup sandık gönüllüsü, bu projenin hazırlanmasında önemli bir rol oynadı.

Github üzerinde açık kaynak kodlu olarak yayınlanan projede, müşahitlerin seçim günü karşılaşabilecekleri durumlar ve yapmaları gerekenler soru-cevap şeklinde anlatıldı. Sorular Genelge 135, Kanun 298 ve Oy ve Ötesi Müşahit Eğitimi sunumlarını kullanarak oluşturuldu.

Kolaydan zora giden 6 testten ve toplamda 70 sorudan oluşan projede sorulan sorulardan %70’ini doğru yanıtlayanlara sembolik ve resmi geçerliliği olmayan “Bilinçli Müşahit” sertifikası verilmektedir.

https://musahittesti.org